header-logo-singularstays-white

Privacybeleid

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en de Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL de gebruikers dat het profielen heeft aangemaakt op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram met als hoofddoel het adverteren van zijn producten en diensten. Gegevens van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL: De gebruiker die een profiel heeft op hetzelfde sociale netwerk en besluit zich aan te sluiten bij de pagina gecreëerd door ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL, toont daarmee interesse in de informatie die op het netwerk wordt geadverteerd. Door zich bij onze pagina aan te sluiten, geeft u ons toestemming om de persoonsgegevens die op uw profiel zijn gepubliceerd te verwerken. De gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot het privacybeleid van het sociale netwerk zelf en zijn profiel configureren om zijn privacy te garanderen. ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL heeft toegang tot en verwerkt die openbare informatie van de gebruiker, met name zijn contactnaam. Deze gegevens worden alleen binnen het sociale netwerk zelf gebruikt. Ze worden niet in een bestand opgenomen. Met betrekking tot de rechten van toegang, rectificatie, annulering en bezwaar, die u heeft en die kunnen worden uitgeoefend bij ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL, in overeenstemming met de GDPR, moet u rekening houden met de volgende nuances:
  • Toegang: Zal worden gedefinieerd door de functionaliteit van het sociale netwerk en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie van de profielen van de gebruikers.
  • Rectificatie: Kan alleen worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder controle van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL valt, bijvoorbeeld door opmerkingen die op de eigen pagina zijn gepubliceerd te verwijderen. Normaal gesproken moet dit recht worden uitgeoefend bij het sociale netwerk.
  • Annulering en/of Bezwaar: Zoals in het vorige geval, kan dit alleen worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder controle van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL valt.
ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL zal de volgende acties uitvoeren:
  • Toegang tot openbare profielinformatie.
  • Publicatie op het profiel van de gebruiker van alle informatie die al op de pagina van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL is gepubliceerd.
  • Verzenden van persoonlijke en individuele berichten via de kanalen van het sociale netwerk.
  • Statusupdates van de pagina die in het profiel van de gebruiker worden gepubliceerd.
De gebruiker kan altijd zijn verbindingen controleren, de inhoud die hij niet langer interessant vindt verwijderen en beperken met wie hij zijn verbindingen deelt, hiervoor moet hij toegang krijgen tot zijn privacy-instellingen. ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL zal geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud die een gebruiker vrijelijk heeft gepubliceerd. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij andere gebruikers, dus hij is de belangrijkste verantwoordelijke voor zijn eigen privacy. De afbeeldingen die op de pagina kunnen worden gepubliceerd, worden niet opgeslagen in een bestand door ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL, maar blijven op het sociale netwerk. Wedstrijden en promoties ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL behoudt zich het recht voor om wedstrijden en promoties te organiseren, waaraan de gebruiker die zich heeft aangesloten bij hun pagina kan deelnemen. De regels van elk van deze evenementen, wanneer het platform van het sociale netwerk hiervoor wordt gebruikt, zullen op hetzelfde platform worden gepubliceerd, altijd in overeenstemming met de LSSI-CE en elke andere toepasselijke regelgeving. Het sociale netwerk sponsort, ondersteunt noch beheert op enige wijze onze promoties, noch is het op enige wijze geassocieerd met een van hen. Reclame ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL zal het sociale netwerk gebruiken om zijn producten en diensten te adverteren. In elk geval, als het besluit om contactgegevens te verwerken voor directe commerciële prospectie-acties, zal dit altijd zijn, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de GDPR en de LSSI-CE. Het zal niet worden beschouwd als reclame om andere gebruikers de pagina van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL aan te bevelen, zodat zij ook kunnen genieten van de promoties of geïnformeerd kunnen worden over hun activiteit. Hieronder geven we de link naar het privacybeleid van het sociale netwerk: Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ Twitter: https://twitter.com/privacy Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ Gebruiksvoorwaarden In overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL dat het de eigenaar is van de website https://www.singularstays.com. Overeenkomstig de vereiste van artikel 10 van de genoemde Wet, informeert ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL over de volgende gegevens: De eigenaar van deze website is ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL, met BTW-NUMMER B98258874 en geregistreerd adres op PASAJE DE GINER, 2 46001, VALENCIA, geregistreerd in het Handelsregister, in volume 9194, blad 160, pagina V-139278, inschrijving 1. Het e-mailadres voor contact met het bedrijf is: BAJAS@SINGULARSTAYS.COM. Gebruiker en regime van verantwoordelijkheden Het browsen, toegang en gebruik van de ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL-website verleent de status van gebruiker, waarmee, vanaf het browsen op de ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL-website, alle hier vastgestelde gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de overeenkomstige regelgeving van wettelijke verplichting naargelang het geval. De ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL-website biedt een grote diversiteit aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de website op zich. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot: De waarheidsgetrouwheid en legaliteit van de door de gebruiker verstrekte informatie in de door ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL uitgegeven formulieren voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten aangeboden door de website. Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL tegen de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de moraal, goede zeden of openbare orde, of op enige andere wijze kan de rechten van derden of de werking van de website schaden. Linkbeleid en vrijwaringen ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang kan hebben via de op haar website ingestelde links en verklaart dat in geen geval zal het de inhoud van andere websites op het internet onderzoeken of enige vorm van controle uitoefenen. Evenmin garandeert het de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of legaliteit van sites die niet haar eigendom zijn waartoe via de links toegang kan worden verkregen. ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om eventuele schade aan de gebruikers van haar website te voorkomen, die kunnen voortvloeien uit het browsen op haar website. Dienovereenkomstig, ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele schade die de gebruiker kan lijden door op het internet te surfen. Wijzigingen ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die het nodig acht in de inhoud van haar website, zowel wat betreft de inhoud van de website als de gebruiksvoorwaarden ervan of in de algemene contractvoorwaarden. Dergelijke wijzigingen kunnen worden gemaakt via haar website op elke wettelijk toegestane manier en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op de website zijn gepubliceerd en totdat ze niet langer geldig zijn door latere wijzigingen. Online boekingsservices Bepaalde inhoud van de ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL-website biedt de mogelijkheid om online te boeken. Het gebruik hiervan vereist het lezen en verplichte acceptatie van de algemene boekingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor dit doel door ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL. Gegevensbescherming In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL met BTW-NUMMER B98258874 en geregistreerd adres op PASAJE DE GINER, 2 46001, VALENCIA, met als doel het faciliteren, versnellen en nakomen van de verplichtingen die tussen beide partijen zijn vastgesteld. In overeenstemming met de huidige regelgeving, informeert ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL dat de gegevens zullen worden bewaard voor de strikt noodzakelijke periode om te voldoen aan de eerder genoemde precepten. Tenzij u ons anders informeert, zullen we aannemen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt ons te informeren over elke wijziging en dat we uw toestemming hebben om ze te gebruiken voor de genoemde doeleinden. ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL informeert dat het de gegevens op een wettelijke, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en up-to-date manier zal verwerken. Daarom verbindt ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen zodat deze worden verwijderd of gerectificeerd zonder vertraging wanneer ze onnauwkeurig zijn. Overeenkomstig de rechten die door de huidige gegevensbeschermingsregelgeving worden verleend, kunt u de rechten uitoefenen van toegang, rectificatie, beperking van verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals de toestemming die is gegeven voor de behandeling ervan, door uw verzoek te richten aan het bovenstaande postadres of aan het e-mailadres BAJAS@SINGULARSTAYS.COM. U kunt zich wenden tot de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit om de klacht in te dienen die u geschikt acht. SSL-certificaat (Secure Sockets Layer) Het SSL-CERTIFICAAT biedt authenticatie, privacy en beveiliging van informatie tussen ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL en de gebruiker. ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL heeft een beveiligingscertificaat dat wordt gebruikt door SSL-CERTIFICAAT voor het uitvoeren van beveiligde verbindingen. In dit proces worden verschillende parameters ingesteld om de verbinding veilig te maken en deze wordt vastgesteld met behulp van vooraf bepaalde sleutels, codering en decodering van alle verzonden gegevens totdat de verbinding wordt gesloten. Intellectuele en industriële eigendom ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL zelf of als een cessionaris, is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die erin zijn opgenomen (bij wijze van voorbeeld, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, etc.), eigendom van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL. Ze zullen dus werken beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, zowel de Spaanse en gemeenschapsregelgeving op dit gebied als internationale verdragen met betrekking tot de materie die door Spanje zijn ondertekend, zijn van toepassing. Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet op Intellectuele Eigendom, zijn de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van het geheel of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, op welke drager dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL, uitdrukkelijk verboden. De gebruiker verbindt zich ertoe de Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, mits dit uitsluitend en exclusief voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beschermingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina’s van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL was geïnstalleerd. Juridische acties, toepasselijk recht en jurisdictie ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL behoudt zich ook het recht voor civiele of strafrechtelijke acties in te dienen die zij geschikt acht voor het onrechtmatige gebruik van haar website en inhoud, of voor de niet-naleving van deze voorwaarden. De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de huidige regelgeving en van toepassing in het Spaanse grondgebied. Mochten er geschillen ontstaan, kunnen de partijen hun conflicten voorleggen aan arbitrage of de gewone rechterlijke macht in overeenstemming met de regels over jurisdictie en bevoegdheid in dit verband. ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL is gevestigd in VALENCIA, Spanje.