header-logo-singularstays-white.webp

Algemene Boekingsvoorwaarden

Deze Algemene Boekingsvoorwaarden (hierna te noemen Algemene Voorwaarden) regelen de commerciële relatie die ontstaat tussen ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL en de gebruiker of klant door middel van de contracten gedaan via de formulieren die ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL ter beschikking stelt op hun website.

Het maken van een boeking via de websites van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de klant of gebruiker van deze pagina’s van deze voorwaarden, evenals de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgesteld voor de navigatie van de gebruiker langs de pagina’s die eigendom zijn van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL.

Deze voorwaarden zullen van toepassing zijn zonder afbreuk te doen aan de wettelijke normen op dit gebied die van toepassing zijn voor elk geval.

De Algemene Voorwaarden voor Contractering reguleren de afstandverkoop relatie tussen ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL en de gebruiker of klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder, Wet 7/1998, van 13 april, over Algemene Voorwaarden voor Contractering, Wet 3/2014, van 27 maart die de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers wijzigt, de huidige en toepasselijke regelgeving inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, Wet 7/1996, van 15 januari over de Regulering van Detailhandel, en aan Wet 34/2002 van 11 juli, over Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel.

ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die het passend acht, zonder voorafgaande kennisgeving, aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen kunnen worden gemaakt via hun websites, op elke wettelijk toelaatbare manier en zullen verplicht zijn tijdens de tijd dat ze gepubliceerd zijn op het web en totdat ze niet geldig worden gewijzigd door latere wijzigingen. ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL behoudt zich echter het recht voor om in bepaalde gevallen Specifieke Contractvoorwaarden toe te passen met voorrang op deze Algemene Voorwaarden wanneer dit passend wordt geacht, dit tijdig en adequaat aankondigend.

Informatie voorafgaand aan de boeking

ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL informeert dat het boekingsproces via hun webpagina’s gedetailleerd wordt beschreven in het desbetreffende gedeelte voor de formalisering van de boeking.

Evenzo informeert ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL dat de gebruiker toegang kan hebben tot de gebruiksvoorwaarden die op dezelfde website worden verstrekt.

Door te boeken met ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL via haar website, verklaart de gebruiker of klant uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te kennen, te begrijpen en te accepteren. Evenzo verklaart de gebruiker meerderjarig te zijn en over de juridische capaciteit en handelingsbekwaamheid te beschikken om toegang te krijgen tot de websites van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL en om contracten via hen te sluiten. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en verantwoord behandelen van de identiteit en het wachtwoord verkregen bij registratie als klant, deze niet over te dragen aan anderen.

 

FUNCTIONEREN VAN DE RESERVERING

Aanbod van reserveringen en prijsverwijzing

In overeenstemming met de huidige regelgeving en met name Wet 34/2002 over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, biedt ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL in het betreffende gedeelte voor de formalisering van de reservering informatie over alle mogelijke reserveringen, hun kenmerken en prijzen. Echter, ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL behoudt zich het recht voor om de aanbiedingen die aan haar klanten worden aangeboden via haar website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, door simpelweg het inhoud van dezelfde te veranderen. Dus, de producten en/of diensten aangeboden op elk moment door de website van ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL worden beheerst door de Algemene Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn. Ook heeft het bedrijf het vermogen om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment de toegang tot de genoemde producten en/of diensten te stoppen.

Prijzen aangeven.

Elke mogelijke reservering aangeboden zal zijn prijs vermelden en of het de BTW of een andere belasting die van toepassing is, bevat. De prijzen die op het scherm worden getoond zijn de prijzen die op dat moment gelden, behalve in geval van typografische fouten. Wanneer de prijs anders is om de eerder genoemde reden, zal ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL dit communiceren aan de klant, via e-mail, voordat de reservering wordt geboekt.

Beschikbaarheid.

De beschikbaarheid van de aanbiedingen aangeboden door ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL via haar website kan variëren afhankelijk van de vraag van de klanten. Hoewel ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL de database periodiek bijwerkt, kan de door de klant gevraagde reservering op dat moment vol zijn. In dat geval zal ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL een e-mail naar de klant sturen om de onmogelijkheid van de beschikbaarheid van het aanbod te melden.

Betaalmethoden.

ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL vraagt bij de reserveringen via haar website om de gegevens van een creditcard, de eigenaar van de reservering, om de effectiviteit van dezelfde te garanderen.

De klant kan het bedrag van zijn dienst betalen door te kiezen uit de volgende manieren. Tijdens het aankoopproces moet hij zijn keuze aangeven:

– VISA of MASTERCARD creditcard

Alle transacties die persoonlijke of bankgegevens overbrengen, worden uitgevoerd met behulp van een veilige omgeving, een server gebaseerd op de standaard SSL (Secure Sockets Layer) beveiligingstechnologie. Alle informatie die u ons verzendt reist gecodeerd door het netwerk.

Eveneens worden de gegevens over uw creditcard direct ingevoerd op de pagina van de bank, in de TPV (Terminal Punt van verkoop van de Bank) en worden ze niet ingevoerd of geregistreerd op een ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL-server.

Bij betaling met een VISA of MASTERCARD creditcard worden altijd de volgende gegevens gevraagd: het kaartnummer, de vervaldatum, en een Validatiecode die overeenkomt met de laatste 3 cijfers van het nummer gedrukt in cursief aan de achterkant van uw VISA of MASTERCARD, waardoor de veiligheid van de transactie verder wordt gegarandeerd.

Deze betaalmethode is alleen geldig op de website.

Wanneer het bedrag van een aankoop frauduleus of onterecht is belast met gebruikmaking van het nummer van een betaalkaart, kan de kaarthouder de onmiddellijke annulering van de betaling eisen. In dat geval zullen de desbetreffende debet- en creditboekingen op de rekeningen van de aanbieder en de kaarthouder zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Echter, als de aankoop daadwerkelijk is gedaan door de kaarthouder en de eis tot terugbetaling niet het gevolg is van het uitoefenen van het recht op herroeping of ontbinding, en daarom onterecht de annulering van de betreffende betaling heeft geëist, dan is deze persoon verplicht om ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS SL schadeloos te stellen voor de schade en het nadeel veroorzaakt als gevolg van deze annulering.

Annulering van de boeking.

In geval van annulering van de boeking door de klant, zal de annulering gratis zijn tot 10 dagen voor de boeking, d.w.z., SingularStays zal 1 nacht van de boeking in rekening brengen, 10 dagen voor aankomst. Deze boete is gedetailleerd in de informatieblad van elk onderkomen en ook in de bevestigingsmail van de boeking. De annulering van de boeking moet per e-mail naar reservas@singularstays.com worden aangevraagd.

Annuleringen moeten altijd schriftelijk worden gecommuniceerd, via e-mail.

In het geval dat het gereserveerde appartement door overmacht niet beschikbaar is, zal ons bedrijf een accommodatie aanbieden met identieke kenmerken. Als er geen alternatief geboden kan worden, wordt de boeking geannuleerd en het betaalde bedrag voor de boeking gerestitueerd.

Wijziging van de boeking

Boekingswijzigingen zijn altijd onderhevig aan beschikbaarheid en de maximale capaciteit van het betreffende pand. Als de wijziging leidt tot een hogere prijs van de boeking, moet dit prijsverschil worden betaald.

In het geval dat de wijziging leidt tot een lagere prijs van de boeking, zal voor de terugbetaling van bedragen worden behandeld als een annulering. Om een boeking te wijzigen, moet u een e-mail sturen naar reservas@singularstays.com, met bijgevoegd de kopie van de e-mail die u ontving bij het bevestigen van de boeking.

Herroepingsrecht.

Overeenkomstig artikel 103 van de Wet 3/2014, van 27 maart, die de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers wijzigt, zijn de leveringen van diensten of goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd, of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of snel kunnen verslechteren of verlopen, vrijgesteld van herroeping.

10% OFF

En tu primera reserva

Subscribiéndote a nuestra Newsletter

10% OFF

Bij je eerste reservering

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief